การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

 

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

โดยคณะกรรมการชุมชน องค์กร และอำเภอต้นแบบโดดเด่น

จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซิส

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์