การสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสิบโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ณ สนามสิบโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565