กิจกรรมวันคริสต์มาส 2564

โรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้จัดกิรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า และนักเรียนได้แบ่งปันความรัก จากของขวัญที่ถวายให้พระกุมารเพื่อนำไปมอบให้ผู้คนที่ยากไร