กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ วัดป่าเรไร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์