กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารีพิทักษ์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ คือ เดินทางไกล ฐานกฎและคำปฏิญาณ ฐานเงื่อนเชือก ฐานบันไดระฆัง ฐานเดินทรงตัว ฐานดมกลิ่น ฐานปิดตาคลำเชือก ฐานโยนบอลลงตะกร้า ฐานระเบียบแถว และฐานสัมผัส นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุข

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่เพจโรงเรียนมารีพิทักษ์

https://www.facebook.com/media/set?vanity=657318398108208&set=a.1109849412855102