ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก แก้วรักษา (น้องแพลน) ได้รับเกียรติคุณและชื่นชมในคุณงามความดี

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกมลชนก แก้วรักษา (น้องแพลน) ได้รับเกียรติคุณและชื่นชมในคุณงามความดี
👉รางวัล เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม สาขาด้านจิตอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
👉รางวัลชูเกียรติ Thai Smart Children of The year 2565
👉ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ทูตสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับมอบโล่ห์จาก
– หม่อมหลวงราชวงศ์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
– หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์
– สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
– สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย
– สำนักเลขานุการสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม