จัดประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมารีพิทักษ์ จัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใันวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีท่าน ศน.มนตรี นิวัฒนุวงศ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตามการสอบให้เป็นระเบียบ และให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูผู้คุมสอบ