ตรวจ Antigen Test Kid (ATK) เปิดภาคเรียน 2565 ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทุกท่าน

17 พฤษภาคม 2565

 งานอนามัยโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้คำนึกถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kid (ATK)

ตามมาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ครู บุคลากร ทุกท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

และขอขอบคุณโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ที่ให้บริการตรวจในครั้งนี้

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีพิทักษ์