ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู พนักงานโรงเรียนมารีพิทักษ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู พนักงานโรงเรียนมารีพิทักษ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ

ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2565