ประกาศวันหยุดเรียน เทศกาลปีใหม่ 2565

ประชาสัมพันธ์ วันหยุด
เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2565

**นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงทางโรงเรียนขอใบรับรองการตรวจ ATK เอกสารยืนยันก่อนเปิดเรียนด้วยนะคะ**