ประกาศฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราห์ (วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์  “ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราห์”
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
(งดเรียนพิเศษวันเสาร์และชดเชยวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 21
วันอังคารที่ 25 – วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(นักเรียนชั้นอื่นเรียนตามปกติ)