ประกาศหยุดเรียน วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565

ประกาศหยุดเรียน วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เรียนพิเศษตามปกติ

และเปิดเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565