ประกาศ…รับสมัครครู ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมารีพิทักษ์ รับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2564
ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (มีหรือไม่มีใบประจำวิชาชีพก็ได้)
ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6-อนุปริญญา จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีบัญชี เอกบัญชี วุฒิปวส. จำนวน 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน โทร.044-631727 หรือ 086-6507867