ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดภาคเรียน 2/2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เอกสารแนบ
ตารางเรียนคลิ๊กลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/17PFOuvIrACcwzXhLiylL7RQA2bu-WAF4?usp=sharing

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย คลิ๊กลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1vIGEqn6LkMy7IWq1G8xxfQtznoFEqeuP?usp=sharing

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา คลิ๊กลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/144AcR0KqXiPUoUHGrOrMzG9jTUVpgHSV?usp=sharing