ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี สามารถรับวัคซีน Pfizer (สูตรสำหรับเด็ก)

ประชาสัมพันธ์ จากงานอนามัย นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี สามารถรับวัคซีน Pfizer (สูตรสำหรับเด็ก) ได้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

ประชาสัมพันธ์..จากงานอนามัย

👉นักเรียนที่รับวัคซีนให้แต่งกายชุดพละ ทั้ง หญิงและชาย

👉นักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีน ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทั้งหญิง และชาย

โดยเอกสาร/สิ่งที่ต้องจัดเตรียม มีรายละเอียดดังภาพ