ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2565

9 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

เพื่อแถลงนโยบายการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน

และรับเงินอุดหนุนจากรัฐ

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมารีพิทักษ์