ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

โรงเรียนมารีพิทักษ์ ดำเนินการปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นให้กับน้องๆอนุบาล เพื่อเด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ