พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้จัดพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน

เพื่อรับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชบิดาของการลูกเสือไทย

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ