แจ้งการเลื่อนเปิดเรียน On-site

เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โรงเรียนมารีพิทักษ์จึงเลื่อนเปิดเรียนจากเดิมวันที่ 10 มกราคม 2022 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2022