แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หยุดเรียน 12-14 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หยุดเรียน 12-14 สิงหาคม 2565

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเปิดเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2565