โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับรางวัล MORAL AWARDS 2021 ประเภทองค์กรและชุมชน

25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนมารีพิทักษ์ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ๒๕๖๕

MORAL AWARDS 2021 ประเภทองค์กรและชุมชน

จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

และขอแสดงความยินดีกับ

บาดหลวงดร.เอกชัย  ชิณโคตร

ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์

ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ AWARDS ด้านวินัยรับผิดชอบ

MORAL AWARDS 2021

 

ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

(งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 12)