โรงเรียนมารีพิทักษ์ จะดำเนินการตรวจคัดกรอง Antigen Test (ATK) ของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพยาบาลเซนต์เมรี่

โรงเรียนมารีพิทักษ์ จะดำเนินการตรวจคัดกรอง Antigen Test (ATK) ของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพยาบาลเซนต์เมรี่