ประชาสัมพันธ์ งานตลาดคุณธรรมเดินตามรอยพ่อ ร.9

📩 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนมารีพิทักษ์ได้กำหนดการจัด
งานตลาดคุณธรรมเดินตามรอยพ่อร.9
ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ในงานจะมี
✨การนำเสนอผลงานของนักเรียน
✨สื่อนวัตกรรมครู
✨กิจกรรมเดินตามรอยพ่อร .9
ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมกิจกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัยลูกๆของเราตามวันดังกล่าวและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
💢ทั้งนี้หากผู้ปกครองไม่สะดวกก็ไม่เป็นอะไรนะคะอย่างไรก็ดีหากมีเวลาว่างอยู่ใกล้ๆเชิญชวนและวันนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ผักสด

👉การแต่งกาย
👩‍❤️‍👨การแต่งกายในวันดังกล่าว นักเรียนอนุบาลทุกคน ใส่ชุดเศรษฐกิจพอเพียง ชุดชาวไร่ชาวสวนชาวนา ตามตัวอย่างแบบในรูป
👩‍❤️‍👨หรือท่านใดไม่สะดวก ให้แต่งกายด้วยชุดพละ

เพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนมารีพิทักษ์

https://www.facebook.com/657318398108208/posts/1114026715770705/