กิจกรรมบริจาคขนมและน้ำดื่มให้กับเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถนนหัก

เนื่องในใกล้เทศกาลคริสตสมภพ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการให้ คณะคุณครูโรงเรียนมารีพิทักษ์จึงนำขนมและน้ำดื่มบริจาคให้กับเด็กๆ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2021 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์