ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เลี่ยงการใช้เส้นทางเนื่องจากการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนเพื่อสุขภาพหนองตาหมู่

ในวันที่ 17 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากเทศบาลนางรองได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนเพื่อสุขภาพหนองตาหมู่ เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเลี่ยงการใช้เส้นทางตามแผนภาพข้างต้น