นักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ ได้รับการฉีดวัคซีน (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) จากโรงพยาบาลนางรอง

เด็กนักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ 5-11 ปี

ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) จากโรงพยาบาลนางรอง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565