ปรัชญาโรงเรียนมารีพิทักษ์

            การศึกษา   คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน

                           การศึกษาของโรงเรียนมารีพิทักษ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน เพราะการศึกษาเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาคนสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิต คุณธรรมจึงต้องนำความรู้สู่ความก้าวหน้าในทุกๆด้าน โรงเรียนจึงเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจด้วยคุณธรรมและ หลักศาสนา เพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมวิชาการให้โดดเด่น

ผู้บริหารสถานศึกษา

ekachai1

บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
johnbaptist1961@hotmail.com
Tel : 061-959-5293

โรงเรียนในเครือ

หนังสือขายดี

Login Form

โรงเรียนมารีพิทักษ์ | >MariePitak School

ตั้งอยู่เลขที 70 ถนนประชาสามัคคี ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 0-4463-1727 โทรสาร. 0-4463-1984

Copyright © 2019. All Rights Reserved.